vaše témy

tvorba stratégie


Hľadáte strategického partnera na rovnakom základe, s ktorým môžete dôverne diskutovať a riešiť najdôležitejšie otázky podnikateľského sveta? Pokiaľ ide o zladenie vašej spoločnosti s nami, ste na správnom mieste. Sme fascinovaní trhovým vývojom a milujeme strategické diskusie. Globalizovaný svet sa pohybuje tak rýchlo, že celé priemyselné odvetvia opúšťajú koncepciu stratégie ako nástroja stredného až dlhodobého plánovania. Ako odborníci na riadenie zmeny sme v tejto oblasti doma. Spolu s našimi zákazníkmi vyvíjame stratégie a obchodné modely pre dynamické trhové prostredia a nájdeme riešenia pre krátkodobé aj dlhodobé výzvy vo vašom odvetví.

V  prvom rade kladieme základné otázky, súvisiace s víziou ako napríklad: „Ide o dlhodobé úsilie a načrtne to pre spoločnosť zaujímavú budúcnosť?“ Len keď sú tieto otázky jasné, budeme sa zaoberať firemnou stratégiou - procesom, ako vaša spoločnosť túto budúcnosť dosiahne.

Riadenie zmien


Ponúkame poldennú analýzu, v ktorej váš projekt posúdime s ohľadom na dôsledky realizovanej zmeny na celkový systém.

Na základe modelu získaného prostredníctvo analýzy, iniciujeme diskusiu a poskytneme prvé rady a odporúčania k tomu, čo sa musí zmeniť a čo môže zostať tak, ako je. Je to otázka firemnej kultúry alebo ide o štrukturálnu zmenu, ktorá je potrebná na dosiahnutie organizačného rozvoja? Možno je treba vašu stratégiu len upraviť?
Špecializujeme sa na riadenie zmien a vieme presne zistiť, čo robíte nesprávne.

Dokonca aj tá najpremyslenejšia stratégia zmeny je nepoužiteľná, pokiaľ ju ľudia neprijmú. V tomto momente zasahujeme a robíme všetko preto, aby ľudia pochopili urgentnosť potreby zmeny. Odstraňujeme prekážky, zapájame zainteresované strany a zabezpečíme, aby dôležité signály každý zaregistroval a správne im porozumel. 

komunikácia zmien

Príbeh zmeny ako jadro Vášho projektu zmeny

Vaša stratégia bola prezentovaná tisíckrát, vaše vyhlásenie o poslaní visí v kaviarni ako do očí bijúci plagát, váš projekt zmeny je vysvetlený podrobne na internete - a napriek tomu nikto nekoná v súlade s novými cieľmi.
Požadované efekty zmien nie sú ani na obzore, zaangažovanosť iniciátorov zmeny pomaly slabne, a to preto, lebo úspech procesu zmien je ešte stále v nedohľadne.

Príbeh o zmenách nielenže poskytuje presvedčivé vysvetlenie toho, čo sa musí zmeniť, ale môže tiež podporiť nadšenie pre nový cieľ. Tento príbeh je základom jednohlasnej politiky. Slúži ako spoločné vlákno pre každého, kto má záujem o proces zmeny. Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť jasné a konzistentné správy. Veríme, že efektívna komunikácia zmeny musí byť v súlade s rôznymi fázami zmeny. Iba vtedy, keď sa správne informácie oznámia v správny čas, dochádza k akceptácii, vytvoreniu koalície a zostaveniu cieľových skupín.

Len veľmi zriedka na to stačí iba jeden komunikačný kanál. 

individuálne a tímové assessmenty


Ako uviedol Peter Drucker, zakladateľ moderného manažmentu, "väčšina ľudí si myslí, že vie v čom sú dobrí. Obyčajne sa mýlia. ... A napriek tomu človek môže byť úspešný iba vtedy, keď sa opiera o svoje silné stránky."

Keďže naše sebahodnotenie a hodnotenie ostatných je skreslené našim vlastným pohľadom na svet, našimi vlastnými skúsenosťami, predpokladmi a predsudkami, veríme, že validované psychometrické assessmenty našich partnerov s relevantnými líderskými skúsenosťami a profesionálnym úsudkom sú najlepším nástrojom na zistenie toho, kto v skutočnosti sme a aké sú potreby rozvoja našich silných stránok.

To je mimoriadne dôležité predovšetkým pre lídrov, ktorých autentickosť je rozhodujúcim faktorom úspechu procesu zmien. Či už ide o vrodený talent, extrovertnosť alebo introvertnosť, schopnosť pracovať v prostredí viacerých kultúr alebo komunikačných štýlov, naši certifikovaní kouči používajú vhodné metódy na riešenie vašich špecifických potrieb a na zvýšenie výkonnosti vašich tímov.

rozvoj líderstva


S témou líderstvo by sme tu mohli zaplniť nekonečne veľa strán, počnúc riadením seba a teóriami líderstva a končiac líderskými filozofiami a líderskými workshopmi. Líderstvo je však predovšetkým o neustálom riadení procesov zmien, pričom sa ponechá priestor na to, aby sme sa súčasne učili.

Vaši zamestnanci nerobia to, čo od nich očakávate. Zdá sa, že odsúhlasené ciele zostávajú iba na papieri a nikto sa o ich dosiahnutie seriózne nesnaží. Vaša firma chce pracovať agilnejšie, ale nie ste si istí, ako posunúť vaše tímy na vyššiu úroveň osobnej zodpovednosti. Ste si vedomí, že medzi jednotlivými zamestnancami existujú rozdiely. Pýtate sa, ako čeliť zvyšujúcim sa nárokom na vašu líderskú rolu. Čo robí človeka dobrým lídrom? A čo to znamená pre váš osobný rozvoj?

Budeme vám asistovať pri riešení týchto problémov a otázok, poskytneme vám praktické a uchopiteľné odpovede na vaše otázky. Môžete využiť našich koučov a mentorov alebo využiť tréningové kurzy šité na mieru.          

digitálna transformácia


Digitálna transformácia je integrácia digitálnych technológií so všetkými oblasťami podnikania, ktorá zásadne zmení spôsob, ako fungujete a ako poskytujete hodnotu svojim zákazníkom. Je to aj kultúrna zmena, ktorá núti firmy a organizácie k tomu, aby neustále spochybňovali status quo, aby experimentovali a aby si zvykli akceptovať zlyhania. Keďže digitálna transformácia bude v  každej firme vyzerať inak, je ťažké nájsť definíciu, ktorá by platila všeobecne. Je nám to jasné.

V závislosti od vašich individuálnych cieľov, požiadaviek a situácie Vášho podniku vás povedieme štruktúrovanou cestou cez džungľu digitálnych možností tak, aby ste dosiahli vaše ciele. Každé riešenie musí byť navrhnuté a realizované individuálne.
Aby ste sa vyhli tomu, že digitálna transformácia sa stane nekonečným príbehom, je dôležité, aby na tomto procese pracovali skúsení experti a vychádzali pritom zo spoľahlivej analýzy a presných dát.  

agilná transformácia

Pohľady na využitie agilnej transformácie sa menia. Konzistentné zavedenie agilných princípov ako i posun od konzumnej paradigmy k osobnému odhodlaniu a reagovaniu je dosť ťažké, pretože to ovplyvňuje celý systém. Musí sa výsledkom toho zmeniť všetko? Dokonca aj my, hoci sme entuziastickí konzultanti riadenia zmien, hovoríme, že nie. Komplexnosť síce môže narastať, ale nie všade. Neodporúčame implementovať agilné metódy do každého detailu.

Zmeniť všetko naraz je nemožné. Iba startupy majú príležitosť zvážiť všetko hneď od začiatku. Napriek tomu, malé a stredné podniky sa často ocitajú v pozícii, že musia rýchlo reagovať na nové požiadavky zákazníkov. Aj keď v týchto firmách často prevládajú staré hierarchické štruktúry, nemôžu sa vyhnúť zavádzaniu množstva agilných princípov, napr. rýchlo, flexibilne a cielene reagovať na potreby zákazníkov.      

rodinné nástupníctvo


Plánovanie rodinného podnikania by malo byť prioritou pre každú spoločnosť, ktorá chce úspešne preniesť svoje podnikanie na ďalšiu generáciu. Skôr či neskôr chce predsa každý odísť do dôchodku. Ak však vlastníte rodinný podnik, dôchodok nie je dôvodom prestať chodiť do práce. Prvoradá je  otázka, čo sa stane s podnikaním. Kto bude riadiť podnikanie, keď už nebudete pracovať? Ako sa prenáša vlastníctvo? A čo je najdôležitejšie, ako sa zachová bohatstvo pre budúce generácie?

Ak budú v podnikaní pokračovať príbuzní, je dôležité mať k dispozícii plán obchodného následníctva, aby sa vytvoril bezproblémový a hladký prechod medzi vami a budúcimi vlastníkmi vášho podnikania. V rodinných podnikoch môže byť plánovanie následníctva obzvlášť komplikované najmä kvôli rodinným vzťahom a emóciám, a tiež preto, lebo väčšina ľudí nie je pripravená diskutovať o súkromných rodinných záležitostiach.