náš tím

Kvalita a úroveň manažérskeho poradenstva a tréningov závisí na kvalite konzultantov a trénerov. Sme si toho vedomí a sme presvedčení, že máme tých najlepšich. Naša EVOLET Komunita spája tých najneobvyklejších ľudí, ktorí  usilovne pracujú vo svojej oblasti celým svojim srdcom a vášňou.
Sme tímovými hráčmi, iniciujeme, sprostredkujeme, spochybňujeme a sme vždy o krok ďalej.

Ako Einstein raz povedal: "Nemôžete vyriešiť problém s tým istým spôsobom myslenia, kroré prispelo k jeho vytvoreniu".

Bohuslav Lipovský

the Change architect

Bohuslav vedie malé a stredné podniky a ich manažérov v rôznych zoskupeniach procesom zložitých zmien vyplývajúcich z krízy, reštrukturalizácie, integrácie po zlúčení alebo predaja.

Zameriava sa na prácu s fondmi súkromného kapitálu a rodinné podniky a jeho sila spočíva v rozvoji transformačnej stratégie a vedenia multikultúrnych tímov.

Má medzinárodné skúsenosti, hovorí viacerými jazykmi a bol na Slovensku prvým členom 
Institute of Management Accountants®.

Ivan Košalko

the strengths enthusiast

Ivan inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál, a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť. Počas 21 rokov pracoval v rôznych výkonných a štatutárnych pozíciách v skupine PPC Insulators. Ivan je spoluzakladateľom a prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia.

Jeho špeciálne zručnosti zahŕňajú osobný rozvoj a koučing ľudí, koučing tímov ako i tvorbu hodnoty prostredníctvom zlepšovania výkonnosti. Ivan je prvým slovenským Gallup® certifikovaným koučom silných stránok a odborníkom na zručnosti Konverzačnej inteligencie®, šampiónom Six Sigma a certifikovaným manažérom strategického riadenia.  

Marian Fabian

the Value creator

Ako certifikovaný kouč podľa Team Coaching International, Marián rozvíja lídrov vo viac ako 20 krajinách na 4 kontinentoch. Bol zakladajúcim prezidentom Slovenskej pobočky ICF (International Coach Federation), pracoval ako vrcholový manažér v oblasti financií v CE regióne a na Balkáne. V súčasnosti vedie private equity fond v Českej Republike.

Marian vyštudoval technickú univerzitu a získal titul MBA na Open University Business School, Milton Keynes, UK.

Václav Cejthamr

the redesign driver

Václav sa venuje rastovým stratéigiam, rozvoju obchodu a organizácií a e-commerce. Viedol české pobočky medzinárodných spoločností ako Polaroid, Konica Minolta, Wella alebo Quarzwerke.
Je dynamický leader orientovaný na výsledky s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti predaja, marketingu a R&D.
Pravidelne prednáša na exekutívnych MBA kurzoch na Ekonomickej Univerzite a napísal množstvo kníh a článkov z oblasti manažérskeho správania.

Bob Spence

business development specialist

Bob sa zameriava na rozvoj obchodných zručností vrátane predajných modelov, referal marketingu a rainmakingových stratégií. Svoju reputáciu si vybudoval výsledkami, ktorými sa kvalifikoval na Million Dollar Round Table ocenenie za výnimočné výsledky v oblasti predaja finančných služieb. Taktiež viedol multimiliónovú transakciu s Pakistan State Office. 

Bob bol tréner v rámci Barclays Bank International, certifikovaný ILM tréner a učiteľ. Je autorom ILM uznávaného programu ‘Executive Programme in Professional & Business Networking’.

Onno de Groot

accelerator

Pred začiatkom spolupráce so spoločnosťou EVOLET Partners, sa Onno venoval rozvoju svojej profesionálnej kariéry. Riadil 90 supermarketov a 27 reštaurácií v Holandsku, obchod  IKEA v Dubaji, úspešne spustil predaj SONY Playstation v spotrebiteľských maloobchodných predajniach v Európe, otvoril 40 reštaurácií v Austrálii, založil distribučné centrum APPLE s 1 200 zamestnancami, riadil prevádzku na skladovanie chemických látok s 1000 zamestnancami v Rotterdamskom prístave. A je samozrejme držiteľom certifikátov PRINCE2 a SixSigma Black Belt.

He is ready to take you for a ride !

Peter Mikle-Barat

The Guide

Peter is a personal guide to increasing business performance. He is focused on building long-term successful companies through innovation, process improvement, restructuring and re-engineering.
He has broad international experience, speaks several languages and of course PRINCE2, SixSigma BlackBelt and PROSCI Change Management certiefied.
With his experience as HR Director of 5000+FTE Group and Project Manager of 500+MUSD international project he is THE GUIDE for complex projects.

Eva Gaborik

the multicultural mediator

Eva je našim č. 1, na poli multikultúalnej komunikácie, koučuje osobnosti na medzinárodných vrcholových pozíciách, rieši medzi-kultúrne pracovné procesy a diversity manažment.

S oceneniami a certifikátmi z USA, Rakúska, Slovenska, Maďarska a ďalších krajín je najuznávanejšou autoritou na trhu strednej Európy, a zúčastňuje mnohých konferencií a špeciálnych podujatí.

Pavel Hrivnák

THe finance trainer

Pavel strávil svoj život ako riaditeľ v spoločnostiach Big4 až do okamihu, keď sa rozhodol zamerať svoj život na vzdelávanie a rozvoj finančných profesionálov.

On je riešením, pokiaľ ide o finančné riadenie, účtovníctvo, IFRS a komplexné finančné témy, či už sa jedná o školenie, poradenstvo alebo podporu.

Vladimir Mareček

THE ALL-ROUND LECTURER

Vladimir začal svoj život ako fyzik, ale pomerne rýchlo sa rozhodol venovať svoj život prednáškam a školeniu. Odškolil viac ako 4 000 dní za posledných 20 rokov, je všestranný a k jeho top témam patria zdokonaľovanie vyjednávacích schopností a manažment riadenia projektov.

Robert Jeakins

THE FACTORY MAXIMIZER

Robert nadobudol skúsenosti v in-house poradenskej spoločnosti pre automotive, aerospace a elektroniku (55 000 zamestnancov, 150 závodov), ktorá dosiahla povesť svetovej úrovne za efektivitu a ‘step change’ program. Odvtedy sa tieto metódy považujú za best-practice vo svete poradenstva.
Vďaka svojim skúsenostiam Robert vytvoril v roku 1994 v Čechách  novú, úplne "štíhlu" automobilovú spoločnosť T1. Odvtedy  úspešne riadil, transformoval a  previedol krízou malé, veľké a multifunkčné výrobné spoločnosti aj s ich dodávateľskými reťazcami s viac ako 1650 zamestnancami .
Robert zefektívňuje výrobné spoločnosti na medzinárodnej úrovni (zhora nadol) a úspešne ich dovedie k maximalizácii zisku.

naši guru


Georg Kraus

stratég

Georg je impulzom celého medzinárodného tímu, vynikajúcim stratégom, žijúcim vo svojich snoch, poháňaný vášňou podnikateľského ducha a vierou v úspešné zmeny. V jeho slovníku nenájdete pojem pauza, neustále posúva hranice bežných a navrhovaných riešení, ktoré presvedčia svojou kombináciou jednoduchosti, tvorivosti a bezchybnej logiky.

Alexander Pifczyk

umožňovač

Alexander je známy svojím nadhľadom a nenásilnou povahou. Opierajúc sa o svoje obrovské skúsenosti, rieši všetky výzvy so 100%-nou istotou. Riešenia zdokonaľuje s kľudom v duši a nikdy nestráca svoju osobitnú zmes zdvorilosti a humoru.

Zoznámte s našim kreatívnym postojom k zmene na medzinárodnej úrovni.

K & P Team

Evolet Community


Riešenie pre vaše zmeny na jednom mieste

Máme riešenie pre Vaše výzvy v oblasti zmien. Vždy.

Spoliehame sa na vedomosti a schopnosti našich konzultantov, mentorov, koučov, trénerov, dočasných a trvalých manažérov a na rýchlosť našich náborových tímov.

A nerobíme medzi nami žiadny rozdiel.
Nazývame sa  
EVOLET Community

Poradenstvo, Tréning, Koučing, Mentoring, Riešenie konfliktov.
Dočasný manažment, Rýchle obsadenie vrcholových pozícii.