náš tím

Kvalita a úroveň manažérskeho poradenstva a tréningov závisí na kvalite konzultantov a trénerov. Sme si toho vedomí a sme presvedčení, že máme tých najlepšich. Naša EVOLET Komunita spája tých najneobvyklejších ľudí, ktorí  usilovne pracujú vo svojej oblasti celým svojim srdcom a vášňou.
Sme tímovými hráčmi, iniciujeme, sprostredkujeme, spochybňujeme a sme vždy o krok ďalej.

Ako Einstein raz povedal: "Nemôžete vyriešiť problém s tým istým spôsobom myslenia, kroré prispelo k jeho vytvoreniu".

Bohuslav Lipovský

the Change architect

Bohuslav vedie malé a stredné podniky a ich manažérov v rôznych zoskupeniach procesom zložitých zmien vyplývajúcich z krízy, reštrukturalizácie, integrácie po zlúčení alebo predaja.

Zameriava sa na prácu s fondmi súkromného kapitálu a rodinné podniky a jeho sila spočíva v rozvoji transformačnej stratégie a vedenia multikultúrnych tímov.

Má medzinárodné skúsenosti, hovorí viacerými jazykmi a bol na Slovensku prvým členom 
Institute of Management Accountants®.

Ivan Košalko

the strengths enthusiast

Ivan inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál, a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť. Počas 21 rokov pracoval v rôznych výkonných a štatutárnych pozíciách v skupine PPC Insulators. Ivan je spoluzakladateľom a prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia.

Jeho špeciálne zručnosti zahŕňajú osobný rozvoj a koučing ľudí, koučing tímov ako i tvorbu hodnoty prostredníctvom zlepšovania výkonnosti. Ivan je prvým slovenským Gallup® certifikovaným koučom silných stránok a odborníkom na zručnosti Konverzačnej inteligencie®, šampiónom Six Sigma a certifikovaným manažérom strategického riadenia.  

Marian Fabian

the Value creator

Ako certifikovaný kouč podľa Team Coaching International, Marián rozvíja lídrov vo viac ako 20 krajinách na 4 kontinentoch. Bol zakladajúcim prezidentom Slovenskej pobočky ICF (International Coach Federation), pracoval ako vrcholový manažér v oblasti financií v CE regióne a na Balkáne. V súčasnosti vedie private equity fond v Českej Republike.

Marian vyštudoval technickú univerzitu a získal titul MBA na Open University Business School, Milton Keynes, UK.

Václav Cejthamr

the redesign driver

Václav sa venuje rastovým stratéigiam, rozvoju obchodu a organizácií a e-commerce. Viedol české pobočky medzinárodných spoločností ako Polaroid, Konica Minolta, Wella alebo Quarzwerke.
Je dynamický leader orientovaný na výsledky s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti predaja, marketingu a R&D.
Pravidelne prednáša na exekutívnych MBA kurzoch na Ekonomickej Univerzite a napísal množstvo kníh a článkov z oblasti manažérskeho správania.

Bob Spence

business development specialist

Bob sa zameriava na rozvoj obchodných zručností vrátane predajných modelov, referal marketingu a rainmakingových stratégií. Svoju reputáciu si vybudoval výsledkami, ktorými sa kvalifikoval na Million Dollar Round Table ocenenie za výnimočné výsledky v oblasti predaja finančných služieb. Taktiež viedol multimiliónovú transakciu s Pakistan State Office. 

Bob bol tréner v rámci Barclays Bank International, certifikovaný ILM tréner a učiteľ. Je autorom ILM uznávaného programu ‘Executive Programme in Professional & Business Networking’.

Eva Gaborik

the multicultural mediator

Eva je našim č. 1, na poli multikultúalnej komunikácie, koučuje osobnosti na medzinárodných vrcholových pozíciách, rieši medzi-kultúrne pracovné procesy a diversity manažment.

S oceneniami a certifikátmi z USA, Rakúska, Slovenska, Maďarska a ďalších krajín je najuznávanejšou autoritou na trhu strednej Európy, a zúčastňuje mnohých konferencií a špeciálnych podujatí.

Pavel Hrivnák

THe finance trainer

Pavel strávil svoj život ako riaditeľ v spoločnostiach Big4 až do okamihu, keď sa rozhodol zamerať svoj život na vzdelávanie a rozvoj finančných profesionálov.

On je riešením, pokiaľ ide o finančné riadenie, účtovníctvo, IFRS a komplexné finančné témy, či už sa jedná o školenie, poradenstvo alebo podporu.

Robert Jeakins

THE FACTORY MAXIMIZER

Robert nadobudol skúsenosti v in-house poradenskej spoločnosti pre automotive, aerospace a elektroniku (55 000 zamestnancov, 150 závodov), ktorá dosiahla povesť svetovej úrovne za efektivitu a ‘step change’ program. Odvtedy sa tieto metódy považujú za best-practice vo svete poradenstva.
Vďaka svojim skúsenostiam Robert vytvoril v roku 1994 v Čechách  novú, úplne "štíhlu" automobilovú spoločnosť T1. Odvtedy  úspešne riadil, transformoval a  previedol krízou malé, veľké a multifunkčné výrobné spoločnosti aj s ich dodávateľskými reťazcami s viac ako 1650 zamestnancami .
Robert zefektívňuje výrobné spoločnosti na medzinárodnej úrovni (zhora nadol) a úspešne ich dovedie k maximalizácii zisku.

naši guru


Georg Kraus

stratég

Georg je impulzom celého medzinárodného tímu, vynikajúcim stratégom, žijúcim vo svojich snoch, poháňaný vášňou podnikateľského ducha a vierou v úspešné zmeny. V jeho slovníku nenájdete pojem pauza, neustále posúva hranice bežných a navrhovaných riešení, ktoré presvedčia svojou kombináciou jednoduchosti, tvorivosti a bezchybnej logiky.

Alexander Pifczyk

umožňovač

Alexander je známy svojím nadhľadom a nenásilnou povahou. Opierajúc sa o svoje obrovské skúsenosti, rieši všetky výzvy so 100%-nou istotou. Riešenia zdokonaľuje s kľudom v duši a nikdy nestráca svoju osobitnú zmes zdvorilosti a humoru.

Zoznámte s našim kreatívnym postojom k zmene na medzinárodnej úrovni.

K & P Team

Evolet Community


Riešenie pre vaše zmeny na jednom mieste

Máme riešenie pre Vaše výzvy v oblasti zmien. Vždy.

Spoliehame sa na vedomosti a schopnosti našich konzultantov, mentorov, koučov, trénerov, dočasných a trvalých manažérov a na rýchlosť našich náborových tímov.

A nerobíme medzi nami žiadny rozdiel.
Nazývame sa  
EVOLET Community

Poradenstvo, Tréning, Koučing, Mentoring, Riešenie konfliktov.
Dočasný manažment, Rýchle obsadenie vrcholových pozícii.