naše služby

Sme prémiovým poskytovateľom služieb v oblasti tvorby stratégie a manažmentu zmien.

poradenstvo pri
riadení zmien

Sprevádzame vás zmenami už niekoľko rokov a sme na to hrdí !

Podporujeme ľudí a spoločnosti v príprave na ešte stále neznámy svet. Sme im nápomocní počas procesu zmien a zabezpečíme, aby tento proces aj skutočne nastal. Z praktického hľadiska to znamená riadenie strategických a plánovacích aspektov procesu zmien, rešpektovanie a riešenie neistôt a neznámych premenných.

Sledujeme sociálny systém ako súčasť našej práce, no zameriavame sa na generovanie pridanej hodnoty. Naše konzultačné tímy sú zložené zo špecialistov z rôznych odvetví, ktoré zaručujú hĺbkovú odbornosť a inovatívne riešenia.
Riadenie zmeny vnímame ako kreatívnu spoluprácu - s našimi zákazníkmi spolupracujeme na vývoji konceptov a opatrení. Počas implementačnej fázy sme tu, aby sme vás podporili a riešili situácie, ktoré sa pravidelne počas procesu zmien vyskytnú. Sme vašim sparring partnerom pri odstraňovaní chýb a prekážok z vašej cesty. Či už top manažment, alebo nižšie úrovne riadenia - hovoríme vašou rečou! 

vzdelávanie 
formou tréningov

Vzhľadom na naše manažérske skúsenosti vieme presne, ktoré tréningy skutočne fungujú a ušetríme vašich zamestnancov od nudných univerzálnych zasadnutí.

Tréning zručností pre zamestnancov a manažérov je, samozrejme, základnou súčasťou našej práce, či už hľadáte štandardné tréninogvé kurzy, špeciálne učebné osnovy prispôsobené vašim potrebám alebo tréning ad-hoc zručností v kontexte konkrétneho projektu zmien.

Je pre nás dôležité, aby naše tréningy neobsahovali iba obsahové a metodologické zručnosti, ale boli zároveň aj vzrušujúce a zábavné. V priebehu tréningu hľadáme paralelu s pracovným kontextom príslušnej skupiny a vynaložíme maximálne úsilie na zakotvenie toho, čo sme v organizácii naučili.

Rozvíjanie zamestnancov vhodným tréningom je dôležitým stavebným kameňom vášho procesu zmien. 

Koučing 
ako kľúč k úspechu

Osobný kouč sa zameriava len výhradne na vás ako na človeka, ako na osobnosť. Objavenie vašich silných stránok je kľúčom vášho budúceho úspechu.

Prvé použitie pojmu "kouč" v súvislosti s inštruktorom alebo trénerom vzniklo okolo roku 1830 ako slangový výraz pre učiteľa Oxfordskej univerzity, ktorý "sprevádzal" študenta na skúške.

Slovo "koučing" tak identifikovalo proces, ktorý vedie ľudí odkiaľ sú, tam, kde chcú byť.

Na základe našich dlhoročných seniorských manažérskych skúseností a jedinečných certifikácií v oblasti koučingu sa zameriavame na vás ako na jednotlivca a podporíme vašu cestu procesom zmien.
Buďte bez obáv, predtým než sa do toho pustíme, počúvame, pýtame sa, objasňujeme, porozumieme a citlivo definujeme status quo, pretože rešpektujeme, že každý človek je jedinečný a neexistuje žiadne univerzálne riešenie. 

mentoring
rozvoj lídrov

Jediná vec, ktorú v živote ľutujem je, že som nemal mentora už skôr.

Či už potrebujete individuálny alebo tímový tréning, ide zvyčajne o konkrétnu výzvu, na ktorej by ste mali pracovať. Pohľad na situáciu z rôznych perspektív ako aj presne cielené otázky pomôžu dosiahnuť požadované riešenie. Spolupracujeme s vami hneď od začiatku, aby sme zistili, čo sú pre váš rozvoj najdôležitejšie priority.

Pre vašu príležitosť k zmene nájdeme toho správneho mentora.

Sme toho názoru, že mentoring je popri koučingu základným prvkom osobného rozvoja zamestnancov a vedúcich pracovníkov, keďže skúsenosti sú neoceniteľné. Naši mentori majú poznatky v systémových prístupoch, sú vzdelaní a neustále na sebe pracujú a majú dlhoročné technické a líderské skúsenosti.

mediácia a zvládnutie
konfliktov

V pracovných kolektívoch malých či veľkých, nie sú krízy, konflikty, spory a zlé prostredie nezvyčajnou záležitosťou. K zastaveniu projektov zmien dochádza predovšetkým kvôli blokádam v medziľudských vzťahoch.

Mediácia je riešenie konfliktu medzi dvoma, alebo viacerými stranami prostredníctvom mediátorov.

Mediátori z objektívnej perspektívy zmierňujú konflikt právnymi alebo psychologickými metódami a snažia sa dosiahnuť riešenie, ktoré úplne alebo aspoň čiastočne prináša uspokojenie.

Naši odborníci majú bohaté skúsenosti, od tímovej úrovne až po rokovania s odbormi / pracovnými združeniami alebo účastníkmi projektov.
Bez riešenia konfliktov podnikanie nemôže fungovať. Všetky procesy sa zastavia a nič nebude napredovať. 

moderovanie
Workshopov a podujatí

Dobrý moderátor je schopný dosiahnuť najlepšie možné výsledky z takých zdrojov, aké má k dispozícii.

Pre nás sú vyššie uvedené interné zdroje obyčajne ľudia, ktorí by sa mali čo najviac zúčastňovať na diskusii alebo workshope.

Dobrý moderátor je rýchlo akceptovaný, rozumie obavám svojej cieľovej skupiny, rozpoznáva osobné kvality účastníkov a moderuje ich podľa procesu skupinovej dynamiky s cieľom dosiahnuť požadovaný výsledok alebo výsledok, ktorý zámerne ponecháva ako otvorený.
V procesoch zmien je moderátor skutočným žolíkom v tíme. Zasahuje, keď sa myšlienky alebo rozhovory rozpadávajú, moderuje počas prestávok a pomáha vyrovnávať emocionálne vypäté momenty.

Dokonca aj pri workshopoch top manažmentu alebo na projektových stretnutiach sú naši moderátori vnímaní vždy ako prínos.