Videá


Medzikultúrna komunikácia

 Eva Gaboríková

Počas obchodných rokovaní čelia spoločnosti a manažéri  rozhodujúcim okamihom. Naša partnerka Eva Gaboríková vám napovie, ako čo najlepšie využiť svoje medzinárodné rokovania.
Sledujte TA 3 biznis.

Témy : medzikultúrna komumikácia, obchodná komunikácia, rešpektovanie hodnôt

Publikácie


vodcovské zručnosti

Ivan Košalko

Charakter podporený silným hodnotovým systémom predstavuje základ osobnosti lídra, ktorý je podobne ako talentový profil zdrojom jeho jedinečnosti.

Zatiaľ čo každý líder potrebuje zvládnuť tie isté zručnosti, ktoré sú kriticky dôležité pre jeho úspech, spôsob, ako k získavaniu a trénovaniu týchto zručností pristupuje, je ďalšou príležitosťou na to, aby dal priestor rozvíjaniu svojej jedinečnosti.

čítať viac

Ako podporuje medzikultúrny kouč lídrov na medzinárodnej úrovni

Eva Gáboríková

Ako interkulturálny kouč a konzultant spolupracujem s lídrami, manažérmi a zamestnancami medzinárodných spoločností. Spoločnosti, ktoré si uvedomujú význam medzikultúrnej komunikácie a výzvy multikultúrnych tímov, zvyčajne zabezpečia medzikultúrny koučing pre svojich lídrov, manažérov a zamestnancov ihneď, po strete s novou kultúrou.

čítať viac

AKO jednoduchý rozhovor dokáže ovplyvniť smerovanie a úspech vyjednávania?

Eva Gáboríková

Viacere kultúry vnímajú jednoduchý rozhovor, ako prvý krok k vytvoreniu úspešnej a dlhotrvajúcej kooperácie.
„Jednoduchý rozhovor", „Small talk“, „lo small talk“, „le small talk“ alebo „светская беседа“  prelamuje ľady a vytvára počiatočný vzťah. V niektorých kultúrach patrí jednoduchý rozhovor dokonca k základným schopnostiam manažéra.
Na druhej strane existujú aj kultúry, ktoré vnímajú jednoduchý rozhovor, ako strau času. Podľa nich je stručná otázka „ Ako sa máš" postačujúca.

čítať viac

čo môže byť mätúce pri spolupráci tímov?

Eva Gáboríková

Kooperácia medzikultúrnych tímov môže byť obrovskou skúsenosťou ale zároveň aj veľkou výzvou. Pri stretnutí, si ľudia pochádzajúci z rôznych kultúr, prinášajú odlišné kultúrne návyky, založené na ich kľúčových hodnotách a spôsobe správania. Pri spolupráci a pod tlakom väčšinou nemajú veľa možností hovoriť o svojich rozdielnych spôsoboch vnímania, čo môže eventuálne vyústiť do nedorozumení.

čítať viac

Cogito ergo sum alebo myslím teda som

Ivan Košalko

V prebiehajúcich diskusiách o tom, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na našich školách sa často stretávame s kritikou, že náš vzdelávací systém sa veľmi málo, ak vôbec, venuje kritickému mysleniu. To znamená, že talenty patriace do domény strategického myslenia sa u mladej generácie nedostatočne rozvíjajú.

Vysvetlime si najprv, čo rozumieme v tejto súvislosti pod pojmom strategické myslenie.

čítať viac

talenty 1, všetky cesty vedú do ríma

Ivan Košalko

Je dobre si uvedomiť, že k cieľu naozaj vedie viacero ciest. Každý by si mal vybrať takú cestu, ktorá ho nielenže do cieľa dostane čo najproduktívnejšie, ale zároveň umožní, aby si tú cestu čo najviac užíval. Paralela s Rímom sa mi zdá dobrým prirovnaním v dobe, keď sa mnoho ľudí snaží napodobňovať, resp. osvojovať si najlepšie praktiky iných ľudí, prípadne firiem. Nemyslím si že poznať najlepšie praktiky je zlé, ale odporúčam, aby neboli ničím viac ako pomyselnou štartovacou čiarou, prípadne orientačným bodom v úsilí nájsť tú správnu cestu pre seba. 

čítať viac

články


podstatné je myslenie, nie nástroje

Bohuslav Lipovský

Viacere organizácie si sťažujú na nedostatočnú účinnosť snahy o "Operational Excellence" a Lean Management.
Patria medzi ne dokonca aj tie, ktoré už roky používajú Lean metódy, Kaizen-workshopy a ďaľšie nástroje. Čo sú príčiny? 

čítať viac

KĽÚČOVÉ MOMENTY DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Bohuslav Lipovský


Neexistuje definícia digitálnej transformácie. Každý očakáva niečo iné, týka sa to zákazníka, alebo je to industry 4.0 ? Prečítajte si viac o kľúčových okamihoch a hlavných témach digitálnej transformácie.

čítať viac

POTREBUJETE CHANGE MANAŽÉRA?

Bohuslav Lipovský

Jednou z najdôležitejších osôb procesu zmien je Change Manager. Drží všetky nitky pohromade, vie o všetkých aktivitách, jedná so zúčastnenými stranami, plánuje a vedie aktivity procesu zmien. Analyzuje výsledky a dáva odporúčania vrcholovému manažmentu.
Bez Change Managera sa stáva, že sú mnohí ľudia sa uberajú v procese zmeny rôznymi spôsobmi. Následkom je zmätok, hnev, dodatočná námaha a napokon odmietnutie, alebo zastavenie procesu zmien. 

čítať viac

Evolet Komunita


RIEŠENIE PRE VAŠE ZMENY NA JEDNOM MIESTE

Máme riešenie pre Vaše výzvy v oblasti zmien. Vždy. 

Spoliehame sa na vedomosti a schopnosti našich konzultantov, mentorov, koučov, trénerov, dočasných a trvalých manažérov a na rýchlosť našich náborových tímov.

A nerobíme medzi nami žiadny rozdiel.

Nazývame sa EVOLET Community

Poradenstvo, Tréning, Koučing, Mentoring, Riešenie konfliktov.
Dočasný manažment, Rýchle obsadenie vrcholových pozícii.