videos


intercultural communication

by Eva Gaborik

Companies and managers are facing crucial moments during business negotiations. Our partner Eva Gaborik shares with you how to get the most out of your international negotiations.
Watch on TA 3 biznis.

Topics : multicultural communication, business communication, we respect values

Publications


leadership skillsA character supported by a strong value system is the basis of the personality of the leader, which, like the talent profile, is the source of its uniqueness.

While each leader needs to master the same skills, that are critical to his success, how to to acquire and train these skills, is another opportunity to find space and develop its uniqueness.


read more

how does an intercultural coach support leaders at an international level ? 

by Eva Gaborik

As an intercultural coach and consultant I work with leaders, managers and employees of international companies. Those companies which realize the importance of cross-cultural communication and challenges of multicultural teams, usually arrange cross-cultural coaching for their leaders, managers and employees as soon as they arrive in a new culture.

read more

How does small talk influence the course and success of negotiations ?

by Eva Gaborik

In many cultures “small talk” is perceived as the first step to establish a successful and longlasting cooperation. „Small talk“, „lo small talk“, „le small talk“ or „светская беседа“ creates space for breaking ice and building an initial relationship. In some cultures “small talk” skills belong to a basic equipment of a manager. However, there are also cultures which view “small talk” as a waste of time. In their understanding a brief question “How are you?” is enough. 

read more

WHAT CAN BE CONFUSING WHEN WORKING WITH US TEAMS ?

by Eva Gaborik

Cooperation in a multicultural team can be a great experience but also a big challenge. People of a different cultural background meet together and bring their cultural software based on their key values and behaviors. Working under pressure they usually do not have many opportunities to talk about their different perceptions that could eventually result in misunderstandings.

read more

Cogito ergo sum

by Ivan Košalko

V prebiehajúcich diskusiách o tom, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na našich školách sa často stretávame s kritikou, že náš vzdelávací systém sa veľmi málo, ak vôbec, venuje kritickému mysleniu. To znamená, že talenty patriace do domény strategického myslenia sa u mladej generácie nedostatočne rozvíjajú.

Vysvetlime si najprv, čo rozumieme v tejto súvislosti pod pojmom strategické myslenie.

read more

talenty 1, všetky cesty vedú do ríma

by Ivan Košalko

Je dobre si uvedomiť, že k cieľu naozaj vedie viacero ciest. Každý by si mal vybrať takú cestu, ktorá ho nielenže do cieľa dostane čo najproduktívnejšie, ale zároveň umožní, aby si tú cestu čo najviac užíval. Paralela s Rímom sa mi zdá dobrým prirovnaním v dobe, keď sa mnoho ľudí snaží napodobňovať, resp. osvojovať si najlepšie praktiky iných ľudí, prípadne firiem. Nemyslím si že poznať najlepšie praktiky je zlé, ale odporúčam, aby neboli ničím viac ako pomyselnou štartovacou čiarou, prípadne orientačným bodom v úsilí nájsť tú správnu cestu pre seba. 

read more

Articles


the mindset is important, not the tools

Bohuslav Lipovský

Many organizations complain about insufficient results from Operational Excellence and Lean Management activities.
Among them even those, who use lean methods and kaizen workshops for many years. 
What are the reasons ?

read more

Key moments of digital transformation

by Bohuslav Lipovský

There is no definition of digital transformation. Everybody expects something different, is it the customer journey, is it industry 4.0 ? Read more about the key moments and main topics of digital transformation

read more

Do you need a change manager ?

by Bohuslav Lipovský

Jednou z najdôležitejších osôb procesu zmien je Change Manager. Drží všetky nitky pohromade, vie o všetkých aktivitách, jedná so zúčastnenými stranami, plánuje a vedie aktivity procesu zmien. Analyzuje výsledky a dáva odporúčania vrcholovému manažmentu.
Bez Change Managera by mnohí ľudia boli aktívni v procese zmeny rôznymi spôsobmi. Následkom by bol zmätok, hnev, dodatočná námaha a napokon odmietnutie, alebo zastavenie procesu zmien. 

read more

Evolet community


ONE STOP SOLUTION FOR YOUR CHANGE CHALLENGES

We have the solution to your change challenge. Always.

We rely on the knowledge and capability of our consultants, mentors, coaches, trainers, interim and permanent managers and on the agility of our accelerated executive search teams.

And we do not make any difference among us.
We call us The EVOLET Community

Consulting, Training, Coaching, Mentoring, Conflict Resolution.
Interim Management, Accelerated Executive Search.